Reisgids voor persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling en authenticiteit

Persoonlijke ontwikkeling heeft voor mij te maken met authenticiteit. Wat is authenticiteit? Als we met anderen in gesprek raken over mensen, steden, huizen of interieur, komt de term ‘authentiek’ vaak naar voren. Mensen vinden een persoon authentiek, een huis authentiek ingericht of een dorpje komt heel authentiek over. Zodra het woord authentiek wordt genoemd, hebben we daar beelden bij.

Authenticiteit heeft te maken met dat het echt overkomt, dat de oorsprong zichtbaar en voelbaar is. We willen omgaan met mensen die authentiek zijn en zelf ook iemand zijn die authentiek is. Waarom? Omdat authenticiteit vertrouwen oproept. Vertrouwen is de basis van samenwerking. We willen mensen ontmoeten die echt overkomen en waarbij we aan onszelf merken dat het intuïtief klopt.

“Wees  jezelf, blijf authentiek”

Grote en bekende leiders geven anderen het advies: wees jezelf of blijf authentiek. Het zijn adviezen die zoveel ruimte bieden, dat het bijna onmogelijk is hieraan te voldoen. We krijgen natuurlijk beelden en vinden het lastig het daadwerkelijk te beantwoorden. Ben ik ook authentiek, welk beeld roep ik bij anderen op en hoe ben ik zichtbaar geworden?

Wat is jouw authenticiteit?

Wat is jouw authenticiteit?

Deze vraag stel ik vaak aan het begin van een training aan (ambiërende) leidinggevenden. Er wordt dan wat onrustig op de stoelen geschoven, er wordt rondgekeken en de voorhoofden zijn soms ietswat gefronst.

Er wordt rondgekeken en de voorhoofden zijn soms ietswat gefronst.

Ondanks dat we de term authenticiteit met regelmaat gebruiken, betrekken we het nog niet op onszelf en kunnen we er moeilijk woorden voor vinden.

Mensen antwoorden dan ook meestal in algemeenheden noemen bijvoorbeeld dat ze enthousiast of betrokken overkomen. Het zijn woorden die op veel mensen van toepassing zijn, die ook snel vervliegen omdat ze geen daadwerkelijke, voelbare betekenis hebben.

Het zijn woorden die geen daadwerkelijke, voelbare betekenis hebben.

Het zegt niet zo veel wie je bent, wie je oorspronkelijk bent en hoe zichtbaar je bent voor anderen. Het is de kunst om te onderzoeken wie jij daadwerkelijk bent en waar jij als mens het verschil maakt.

Wat is jouw authenticiteit?

Persoonlijk meesterschap

Aandacht geven aan de verdieping van je persoonlijk meesterschap zorgt ervoor dat je authenticiteit zichtbaar wordt. Het is een proces naar eigen onderzoek en reflectie. Dit proces kost tijd. Het gaat om het stellen van de juiste vragen en het zoeken naar inspiratiebronnen.

Het gaat om het stellen van de juiste vragen en het zoeken naar inspiratiebronnen.

Na een gesprek met Kathelijne Drenth, adviseur The Twelve bv, ging ik mijn eigen inspiratiebronnen verder onzerzoeken. Ik ontdekte wat Barcelona voor mij betekende. Ik ontdekte het effect dat de stad op mijn heeft en welke woorden ik hieraan wil geven.

Ik ontdekte dat authenticiteit en persoonlijke ontwikkeling nauw met elkaar verbonden zijn. Jean Paul Sartre zegt dat de mens niets anders is dan wat hij van zichzelf maakt. De mens kan zijn authenticiteit dus beïnvloeden. Friedrich Nietzsche noemt in zijn werken dat ‘authentieke zelfexpressie’ betrekking heeft op het waarderen en het uitdrukken van je eigen waarden.

De belangrijkste ontdekkingsreis in je leven is de vaststelling van wat je werkelijk van belang vindt. Vanuit deze gedachte is zichtbaar dat Gaudí ver is gekomen met zijn reis van ‘authentieke zelfexpressie’ en kon aantonen wat hij werkelijk van belang vond. Het maakte hem uniek.

De belangrijkste ontdekkingsreis in je leven is de vaststelling van wat je werkelijk van belang vindt.

Het heeft ertoe geresulteert dat miljoenen mensen vanuit de gehele wereld zijn werk komen bewonderen en dat zijn invloed op Barcelona duidelijk zichtbaar is.

Wat is jouw authenticiteit?

Barcelona als inpiratiebron

Barcelona heeft mij geholpen om mijn authenticiteit te vinden. De authenticiteit van de stad hielp mij om inspiritiebronnen van authenticiteit onder woorden te brengen. Het heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot het schrijven van deze reisgids en de daarbij behorende inspiratiebronnen.

De authenticiteit van de stad hielp mij om inspiritiebronnen van authenticiteit onder woorden te brengen.

Ook schreef ik romans rondom deze thema’s in het decor van Barcelona. Een aantal keer per jaar neem ik een groep mensen mee naar Barcelona voor een educatieve reis of een reis met verhalen, gericht op persoonlijke ontwikkeling en inspiratie. Op deze manier deel ik mijn eigen reis naar authenticiteit met anderen.

Inspiratiebronnen van authenticiteit

Tien vragen vragen in deze reisgids nemen je mee in je eigen reis van verdere persoonlijke ontwikkeling. Deze basisvragen hebben betrekking op inspiratiebronnen van authenticiteit: vrijheid, lef, waarden, loslaten, vreugde, eenvoud, passie, en uniciteit. Bij iedere bron worden metaforen gebruikt.

Door de metaforen krijgen we andere inzichten die ons helpen bij het onderzoek naar persoonlijke ontwikkeling en het zoeken naar authenticiteit, het verdiepen van persoonlijk meesterschap, het geïnspireerd zijn door Barcelona: het is ‘a way of life’.

Ontdek jouw authenticiteit!

Ga op zoek naar je eigen inspiratiebronnen en vind jouw authenticiteit. De gratis reisgids is het resultaat van mijn zoektocht en helpt jouw deze ontdekkingsreis zelf te maken.

Je kunt de reisgids gratis downloaden door je aan te melden via het formulier onder aan de pagina.

Pin It on Pinterest