Sant Felip Neri

Verscholen in de Gotische wijk ligt het plein Sant Felip Neri. Aan het plein staat een schoolge­bouw. Op het plein zijn dagelijks spelende en voetballende kin­deren te zien. Op zich niets bijzonders. Echter wanneer je de gebouwen beter bekijkt zijn er grote gaten in de muren zicht­baar. Het is een confrontatie met het verleden, het Franco-verle­den. De gaten in de muren herinneren aan het fusilleren van de Barcelonese burgers ten tijde van het Franco-regime.  Generaal Francisco Franco regeerde Spanje met ijzeren vuist van 1939 tot aan zijn overlijden op 20 november 1975. Met name het Catalaanse

Barcelona heeft onder zijn regime geleden en mocht niets van haar eigen cultuur behouden. In Barcelona heeft men zich sterk verzet te­gen het regime van Franco. Men vocht voor de vrijheid van de eigen cultuur. Velen moesten dit met de dood bekopen en werden op het plein Sant Fe­lip Neri gefusilleerd. De kinderen die nu op het plein spelen zorgen voor een vredige sfeer. Barcelona is een metro­pool waar we ons thuis voelen. We zijn soms vergeten dat het lang niet zo is geweest. De stad geeft in stilte haar goed bewaarde geheimen prijs. Het onzichtbare is zichtbaar.

De Catalanen vochten voor de eigen cultuur. Durfden te tonen en te zeggen waar ze voor stonden. Hoe doe jij dit? Durf jij te zeggen en te tonen waar je voor staat?

¡Alegría!

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest

Share This